Menu

Časté otázky- FAQ

1. Aké sú podmienky spôsobilosti?

 • Absolventi vysokej školy v oblasti medicíny v členskom štáte EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island a Liechtenštajnsko. 
 • Znalosť nemeckého jazyka na stredne pokročilej úrovni.

2. Je povinné ovládanie nemeckého jazyka?

 • Všetci kandidáti, ktorí majú záujem zamestnať sa v Nemecku, musia ovládať nemecký jazyk na takej úrovni, aby mohli byť schopní viesť pohovor s nemeckým zamestnávateľom a následne komunikovať s pacientmi a kolegami.
 • (Ak chcete získať právo na voľnú prax, vyžaduje sa overený certifikát nemeckého jazyka na úrovni C1) 
 • Prijímame i kandidátov s obmedzenou znalosťou nemčinou, ktorú si môžu následne zlepšiť.

3. Je potrebná odborná prax?

 • Nie. Ak ste čerstvým absolventom, môžete začať odbornú prípravu v Nemecku bez prijímacej skúšky.

4. Akée sú platové odmeny?

 • Lekári v odbornej príprave môžu získať približne medzi 4400 až 5600 Eur hrubého platu mesačne, ku ktorému sa zvlášť pripočítajú pohotovostnée hodiny.
 • Príjem odborného lekára začína čiastkou 5800 Eur hrubého platu mesačne, ale môže získať až 7400 Eur hrubého platu mesačne, ku ktorému sa zvlášť pripočítajú pohotovostné hodiny.
 • Príjem lekára primára začína čiastkou 7200 Eur hrubého platu mesačne, ale môže získať až 9100 Eur hrubého platu mesačne, ku ktorému sa zvlášť pripočítajú pohotovostné hodiny. 

5. Kto sa stará o zabezpečenie dokladov potrebných k zamestnaniu?

 • Postaráme sa o právo voľnej praxe, ktoré získame na základe vašich dokladov totožnosti, univerzitného diplomu a osvedčenie o vašej špecializácii (osvedčenie o dohode).

6. Organizujete jazykové kurzy?

 • Nie, neorganizujeme jazykové kurzy, ale môžeme vám poradiťodbornikov v tejto oblasti.

7. Aké sú fázy výberového procesu?

 • Úvodná, diskusná časť, kedy budete kontaktovaný (á) konzultantom ľudských zdrojov, ktorý zistí , aké sú vaše priority a potreby. 
 • Pohovor v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku kde je zistené okrem iného, vaša úroveň v ovládaní nemeckého jazyka.
 • Pohovor so zamestnávateľom, kde bude prítomný riaditeľ nemocnice prípadne riaditeľ oddelenia a jeden zástupca našej spoločnosti prípadne zástupca nášho partnera v Nemecku.
 • Po schválení od zamestnávateľa, sa my postaráme o získanie potrebných pracovných dokladov, a v prípade potreby vám môžeme vyhľadať aj ubytovanie a školu alebo škôlku pre vaše deti.
 • Môžete začať prácu.

8. Koľko môže tento proces trvať?

 • Osoba ktorá dobre ovláda nemecký jazyk, má všetky potrebné doklady, má alebo chce začať odbornú prípravu v oblasti, ktorá je požadovaná ,môže začať pracovať po dvoch mesiacov od prvého pohovoru.
 • Majte prosím na pamäti, že existujú byrokratické faktory, ktoré spomaľujú získanie niektorých dokumentov a môžu predĺžiť pôvodný 2-mesačný proces o viac ako tri mesiace.

9. Aké sú poplatky vašej agentúry?

 • Neúčtujeme poplatky kandidátom.

10. Skúšky špecializácie alebo pre primára sa dajú spraviť aj v Nemecku?

 • Áno. A sú uznávané vo všetkých krajinách Európskej únie.

11. Aké pracovné ponuky ponúkate?