Menu

Pre klientov

  Kvalifikovaní pracovníci môžu byť považovaní za najcennejší zdroj v systéme zdravotnej starostlivosti a nájdenie správneho kandidáta sa pre vás môže stať náročnou úlohou.
   
  Dovoľte našim konzultantom pochopiť vaše potreby a umožnite našej spoločnosti, aby fungovala ako rozšírenie vášho oddelenia ľudských zdrojov. 

  EGV tím úspešne ukončil  viac ako 350 medzinárodných náborových projektov. V prípade, že sa rozhodnete pre spoluprácu s našou spoločnosťou, budete ťažiť z našich širokých skúseností a špecifických znalostí o náborových trhoch, na ktorých pôsobí naša spoločnosť.  Veľmi dôležitým aspektom v rámci výberového konania je uznanie odbornej kvalifikácie uchádzača, ktorú zabezpečujeme v čo najkratšom čase. 

  Podporujme  voľne  pracovné  miesta v siedmich európskych krajinách v rámci ktorých sa značka EGV teší dobrej povesti medzi zdravotníckym personálom vďaka našim promptným a spoľahlivým službám. 

  Výhody našich služieb:
   
   

  Vhodní kandidáti  

  • Naša databáza obsahuje viac ako 25.000 životopisov  
  • Kandidáti ovládajú nasledujúce cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a arabsky.   
  • Spolupracujeme s viac ako 100 jazykovými centrami a pomocnými programami pre zlepšenie znalosti cudzích jazykov vo všeobecnosti, ale taktiež v lekárskom prostredí.
   

  Rýchle výsledky

  • Vzhľadom k povahe výberového procesu, môžeme dospieť k primeraným výsledkom v krátkom čase.
  • Vykonávame pohovory s kandidátmi na preskúmanie odbornej spôsobilosti a osobnosti uchádzača a predstavíme Vám len tých kandidátov, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám.
  • Zabezpečujeme rozvrh pohovorov on-line alebo vo vašej kancelárii (vo vašich priestoroch)       
  • Vybavujeme všetky potrebné náležitosti uznania odbornej kvalifikácie.
   

  Poradenstvo

  • Pre uľahčenie komunikácie s našimi klientmi, naši konzultanti ovládajú nemecký, anglický a francúzsky jazyk, ako aj  jazyk z  krajín, z ktorých vykonávame nábor, aby sme lepšie porozumeli uchádzačom a poradili im ohľadom byrokracie v ich rodnom  jazyku.
  • Veľký počet žiadateľov pre  inzerované  pozície nám umožňuje  navrhnúť  vám tých najlepších  kandidátov na vaše voľné pracovné miesta.
   

  Poplatok

  • Spolu  s Vami určíme služby, ktoré potrebujete a pripravíme vám individuálnu ponuku v závislosti na zvolenom balíčku služieb.
   
  Fázy výberového procesu:
   
  1. Zadefinujeme presný  profil kandidáta, ktorého hľadáte, založený na profesionálnych a osobných schopnostiach, ktoré má spĺňať pre danú pozíciu, po dôkladnej analýze voľného pracovného miesta.
    
  2. Spolu s vami vypracujeme popis pracovnej ponuky, ktorú predstavíme potenciálnym kandidátom.
    
  3. Vypracujeme náborovú stratégiu a taktiku, ktoré majú byť implementované.
    
  4. Podrobne analyzujeme európsku legislatívu tykajúcu sa uznania odbornej kvalifikácie, aby sme mohli určiť krajiny z ktorých môžu byť kandidáti naverbovaní na vami ponúkanú pracovnú pozíciu. Je veľmi dôležité spomenúť fakt, že vzhľadom na rozdiely v systéme zdravotníctva a školstva európskych krajín, sa nie všetky lekárske odbory vzájomne uznávajú.
    
  5. Kontaktujeme kandidátov z našej databázy, ktorí spĺňajú vaše požiadavky a ponúkneme im voľné pracovné miesta prostredníctvom rôznych reklamných médií.
    
  6. Vykonáme pohovory s kandidátmi, ktorí majú záujem o ponúkané miesto a v prípade, že spĺňajú výberové kritéria,  zašleme vám kompletný životopis a motiváčný list, skúsenosti a úroveň jazykových znalostí.
    
  7. Spolu s vami zorganizujeme pohovor s kandidátom.
    
  8. Pomôžeme kandidátovi a jeho rodine s uznaním odbornej kvalifikácie a presťahovaním.
    
  9. Kandidát môže začať pracovať.